All rights reserved: Qingdao Strong Steel Structure Co., Ltd. 

Address: No. 1, Qiangli Road, Jiaozhou Industrial Park, Jiaozhou City, Shandong Province Postcode: 266300 Tel: (0532) 82219995 Fax: (0532) 82222599 Website: www.qiangli-qd.cn E-mail: qiangli@qiangli-qd.cn